Sourcing

Succes komt als je het lef hebt ergens aan te beginnen.

Binnen bedrijfsvoeringland is Categoriemanagement sterk in aandacht gestegen. Na tientallen jaren succes met deze aanpak binnen de detailhandel zijn de afgelopen 5 jaar binnen grote bedrijven en organisaties implementaties geweest op het vlak van bedrijfsvoering. Na deze start in het bedrijfsleven is medio 2007 ook de Rijksoverheid bezig met het inrichten van categoriemanagement voor haar departementen.

Categoriemanagement is het opzetten van bedrijfsbrede strategieën voor de verwerving van HR resources, diensten en goederen. Het gaat daarbij niet alleen om de feitelijke inkoop – het al dan niet gezamenlijk aanbesteden – maar om de gehele levenscyclus van het product of de dienst. Van behoefte formulering aan het begin tot contractbeheer en evaluatie van het proces aan het einde van de inkoopketen. Voor de grote organisaties betekent dit niet X keer hetzelfde doen, maar slim samenwerken waardoor het maar eenmalig hoeft plaats te vinden ten behoeve van alle onderdelen van de organisatie. Het collectief geheugen en marktkennis moet door categoriemanagement geborgd worden en helpen bij het maken van verstandige keuzes op dit gebied.

Sourcing is een vraagstuk dat in iedere organisatie wordt behandeld.


Sourcing is het antwoord op de vraag: maak ik het zelf of koop ik het in? Make or buy. Dit zijn de twee uiterste vormen van sourcing. Men kijkt hierbij naar verschillende vormen van toepassing. Volledig zelf doen, het door de markt laten uitvoeren of in samenwerking met de markt ‘ally’. Binnen de bedrijfsvoering zijn voornamelijk informatie- en personeelsvoorziening de onderwerpen waar de vraag over make-buy-ally speelt. Een weldoordachte sourcingstrategie komt alleen tot stand wanneer bestuurders voldoende richting geven aan de keuze tussen de varianten make-buy-ally, en een adequate besturing van de uiteindelijke sourcingvorm opzetten waarin o.a. gestuurd wordt op de kwaliteitseisen en de afspraken met de opdrachtnemer.

Voor een organisatie is echter één make or buy -beslissing niet zo van evident belang. De make or buy-beslissingen samen bepalen voor een groot gedeelte de toekomst van de organisatie. Daarom is de make or buy-beslissing een cruciaal element in de invulling van de organisatiestrategie. Deze wijze van organiseren is het antwoord op de bestuurlijke vraag: Hoe kan ik kosten onder controle houden, hoe creëer ik flexibiliteit en hoe maak ik optimaal gebruik van de expertise die in de markt op dit onderwerp beschikbaar is? Als gevolg wordt de generieke sourcingvraag: Wat maak ik zelf, wat koop ik, met wie werk ik samen en voor welke periode?
Wij kunnen u helpen met het kiezen van de juiste sourcingvorm voor het juiste doel! Of het nu gaat om publiek private samenwerking, multi-sourcing, shared service centers, allianties, klant-leverancierrelaties, offshoring, joint ventures, inhuur, zelf doen of BPO.