Huub legt uit

Huub van Ettekoven leidt de business unit Regie & Optimalisatie.

Onafhankelijk van de aard van uw organisatie heeft technologie bewezen dat het leiderschap kan opleveren maar ook dat het leiderschap kan wegnemen.Alles moet steeds sneller, beter en efficienter. Als gevolg neemt de vraag naar expertise toe. Helaas neemt het tekort aan hoogopgeleide professionals ook toe. Bedrijven en overheden zullen zich dus anders moeten organiseren om deze niet-te-stoppen ontwikkeling goed door te komen. Flexibilisering is het toverwoord. De organisaties welke als eerste en beste flexibilisering toepassen zullen als leiders de toon zetten in hun markt en omgeving.


Informatie en Technologie gaan dus een nog grotere rol spelen in uw organisatie dan tot nu toe het geval was. Als mensen, afdelingen en groepen zich flexibel binnen en buiten de organisatie gaan bewegen is het de uitdaging om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen. Het doel moet zijn dat IT uw organisatie bevordert en niet afremt of zelfs tegenwerkt (wat maar al te vaak voorkomt).

De IT afdelingen van dit moment kunnen in hun huidige rol deze ontwikkelingen niet aan. Het is telkens eenvoudiger en goedkoper om IT taken uit te besteden. Als gevolg worden interne IT afdelingen kleiner en staan deze mensen voor een keuze: blijven zitten in de uitvoerende rol (u vraagt wij draaien) of stijgen naar een hoger niveau?

Het IT landschap staat dus aan de vooravond van een blijvende verandering die mens en organisatie in grote mate gaat beïnvloeden.

Hoe gaat u deze keuze en verandering inpassen in uw organisatie? Sinds het jaar 2000 hebben we meer dan 6000 werkplekken gedigitaliseerd en vele implementaties van Het Nieuwe Werken met success afgerond. Inmiddels zijn wij dus zeer bedreven in de regievoering en optimalisatie van uw ICT strategie en investeringen.